Conferința: „Stresul post-traumatic după accidentele de muncă. Consecințe, suport și costuri”

În data de 15 noiembrie 2024, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, în colaborare cu Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, din cadrul Universității Tehnice ”Gh. Asachi” din Iași  și Asociația pentru Educație Socio-Emoțională Combat Stress RO, au organizat  conferința: „Stresul post-traumatic după accidentele de muncă. Consecințe, suport și costuri”.

În deschiderea conferinței, doamna Cornelia PRIOTEASA, psihosociolog,  Președintele Asociația Combat Stress RO, a prezentat studenților și masteranzilor prezenți, experiența asociației, dobândită în cadrul activităților desfășurate pe tema suportului psihosocial în contextul evenimentelor cu potențial traumatic în lucrarea cu tema ”Stresul post-traumatic – Mijloace de intervenție psiho-socială pentru persoanele expuse la evenimente psihotraumatice”.

In continuare, doamna prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA, Decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială a prezentat o serie de aspecte teoretice și practice, expuse în cadrul lucrării  cu tema „Stresul post-traumatic manifestat în urma accidentelor de muncă”,  Consecințe și costuri, respectiv despre răspunsurile comportamentale ale angajaților afectați de stresul post-traumatic la locul de muncă, cum ar fi: fluctuaţie mare a forţei de muncă, probleme disciplinare,  productivitatea scăzută, reducerea performanţei, pericolul producerii unor noi accidente de muncă,  despre noțiunile de absenteism / prezenteism, precum și costurile generate de îngrijirile medicale.

Totodată a evidențiat aspectele legate de pensionarea înainte de termen,  necesitatea înlocuirii personalului afectat de un accident de muncă, si implicațiile care decurg in acest context (costuri de recrutare, training, dezvoltare personală).

De asemenea doamna prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA le-a vorbit participanților despre litigii și conflicte de muncă, costurile generate de necesitatea acordării suportului de specialitate – consilierea psihologică,  suport psihiatric și medicația aferentă, precum și despre o serie de aspecte legislative care vizează responsabilitățile angajatorilor cu privire la solicitarea fizică și psihică a angajaților, care poate cauza tulburări de stres sau epuizare fizică și psihică.

Doamna lector univ. dr. Narcisa Gianina Caranfil, psihoterapeut, împreună cu Daria Constantin, psiholog practicant și expert în  cadrul Departamentului pentru educație socio-emoțională al Asociației Combat Stress RO, au prezentat masteranzilor și studenților, etapele pe care le parcurg persoanele care suferă de tulburarea de stres post-traumatic, durata simptomelor, impactul asupra vieții cotidiene, mecanismele de adaptare, importanța susținerii sociale din partea familiei și prietenilor, care pot juca un rol crucial în recuperarea persoanelor cu PTSD. Au fost prezentate o serie de tehnici de gestionare a stresului, fiind evidențiat rolul consilierii unei persoane care a suferit un accident de muncă și a dezvoltat stres post-traumatic, precum și  necesitatea abordării sensibile și empatice. În finalul întâlnirii, cei doi psihologi au prezentat patru studii de caz, în care studenții și masteranzi au avut posibilitatea să se implice în rezolvarea acestora, desfășurându-se jocul de rol, respectiv persoana accidentată și specialistul în securitate și sănătate în muncă, care a urmărit monitorizarea dificultățile cu care se confruntă lucrătorul, la revenirea la locul de muncă și au fost făcute o serie de recomandări pentru ajustări ale mediului de lucru și pentru programe suplimentare de sprijin a accidentatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *